ETAline – energiasäästlik ventilaator

ETAline – energiasäästlik ventilaator

Säästab energiat І Säästab ruumi І Säästab raha

ETALINE on ventilatsiooni toodete valdkonnas viimase dekaadi jooksul tehtud suurim fundamentaalne uuendus. Arendustöö eesmärk oli läbi aerodünaamika efektiivsuse saavutada ventilaatori energiatarbimise vähendamine. Uurimus-ja arendustöö viidi läbi kõrgetasemelise CFD (Computional Fluid Dynamics) tarkvara laiaulatusliku kasutamisega. Läbiviidud kalkulatsioonid näitasid, et ventilaatorites on vajalik rakendada uusi disainielemente ja tootmismeetodeid.

Põhilised koostisosad

  • Rootor koos staatoriga

Teisiti tavalistest madalrõhu ventilaatoritest on ETALINE‘l fikseeritud staator, mis muudab rootorile järgneva turbulentsiga õhuvoolu kasulikuks staatiliseks rõhuks. Sellega saavutatakse märkimisväärne rõhu ja kasuteguri kasv.

  • Kolmemõõtmelised kumerad labad

ETALINE on esimene oma sooritusklassi ventilaator, millel on kolmemõõtmeliselt kujundatud rootori ja staatori labad. Mootori ja staatori koostöö tulemusel muutub ventilaator ülimalt efektiivseks. Labade pinna rõhuprofiili saab kujundada oluliselt efektiivsemaks ilma kadudeta.

  • Pidev meridiaankanal

Õhuvoolu juhitakse ventilaatoris selliselt, et kahjulikud õhuliikumised ei saa tekkida. Mootor asub kaitstult staatori kestas, ega tekita mingit segavat mõju rootori aerodünaamikale ning on samas kaitstud saastumise eest. Võimalik on kasutada kõiki tavapäraseid pinge- ja sagedusjuhtimisega AC ja EC mootoreid. ETALINE‘i erinevate mootorite ja aerodünaamilise efektiivsuse kooslus seab uued standardid energiasäästlikkusele ja efektiivsusele.

ETAline säästab ruumi

Üliefektiivne aerodünaamiline disain tagab kõrgtasemel soorituse. Ventilaatori välisdiameeter on võrdne toruühenduse mõõduga. Kasutusel KANALISISESE ventilaatorina, pole tarvis lisaruumi paigalduseks ning samas on ta ka esteetiliselt meeldiv kui on paigaldatud nähtavale kohale. Kompaktsed mõõdud muutuvad üha tähtsamaks tooraine- ja energiahindade plahvatusliku kasvu ajastul. Väheneb materjali ja transpordi kulu. Väiksemamõõtmeliste mootorite kasutamine on võimalik tänu väga kõrgele efektiivsusele, säästlik materjalide kasutus tänu kõrgele sooritustasemele. Lisaks sellele teeb mereveekindla alumiiniumi kasutamine (alates mõõdust 400) ETALINE‘i kergeks ja lihtsustab märkimisväärselt paigaldustöid.

ETAline on lõplik

ETALINE on disainitud otse ventilatsioonitorusse ühendamiseks. Tavapäraste, ette- või tahapoole pööratud labadega, ventilaatoritega võrreldes ei vaja ETALINE lisakorpust. Seega ei teki paigaldamisel lisa rõhukadu, ega korpusele lisakulutusi. Vastupidiselt üleüldisele – turbulentsivaba õhuvool läbi väga efektiivse staatori. Kaks ETALINE‘i, mis on paigaldatud üksteise järele vähem kui 20% toru diameetri kaugusele, saavutavad täpselt kahekordse rõhu ilma ventilaatorite efektiivsust muutmata.

ETAline säästab raha

Kõrge kasuteguriga ventilaator on väiksema võimsustarbega ja seega ka madalama kuluga. See on isegi veel tähtsam arvestades seda, et elektri maksumus moodustab 70…90% kõikidest ventilaatori eluaegsest kuludest. Erakorraline on ka see, et see energiasäästlik lahendus on odavam teistest hästituntud toodetest.

EL...E

ETAline pingega juhitavate mootoritega.

Ventilaatoreid saab ühendada otse 230V 50Hz vooluvõrku või läbi transformaatori kiiruse reguleerimiseks.

Tüüp ID  UN, V fN, Hz PN, W ηfa,% ηt,% Imax, A
EL 150L E2 01 125329 230 V, 1~ 50 124 28,60 32,30 0,62
EL 160L E2 01 125327 230 V, 1~ 50 124 30,70 34,10 0,62
EL 200L E2 01 125324 230 V, 1~ 50 124 35,40 31,10 0,62
EL 200 E2 01 116527 230 V, 1~ 50 100 33,00 36,60 0,50
EL 250 E2 01 112382 230 V, 1~ 50 180 44,80 49,20 1,00
EL 250 E2 06 116227 230 V, 1~ 50 160 47,00 50,60 0,82
EL 280 E2 02 115334 230 V, 1~ 50 270 50,80 55,00 1,64
EL 315 E2 01 112202 230 V, 1~ 50 530 52,50 56,70 3,20
EL 315 E2 03 117010 230 V, 1~ 50 270 50,80 55,00 1,64
EL 315 E2 10 130320 230 V, 1~ 50 511 44,90 49,30 3,07
EL 355 E2 01 112757 230 V, 1~ 50 960 50,50 54,80 5,40
EL 355 E4 01 112369 230 V, 1~ 50 150 46,30 50,50 0,98
EL 400 E4 01 119380 230 V, 1~ 50 215 46,00 50,90 1,49
EL 450 E4 01 119336 230 V, 1~ 50 457 50,30 54,80 3,10
EL 500 E4 01 118061 230 V, 1~ 50 740 48,40 52,30 4,20
EL 560 E4 01 119349 230 V, 1~ 50 1120 49,60 53,90 7,61
EL 630 E4 01 119324 230 V, 1~ 50 2140  55,40 59,90 11,40

 

EL...D

ETAline sagedusjuhitavate mootoritega.

Neid ventilaatoreid juhitakse sagedusmuunduritega. Mõõte 560, 630 ja 710 võib ühendada kolmefaasilisse 400/50Hz vooluvõrku. Tänu sagedusega juhtimisele on ka osalise koormusega töötamine väga efektiivne.

Tüüp ID  UN, V fN, Hz PN, W ηfa,% ηt,% Imax, A
EL 250 D2 01 118980 230 V, 3~ 65 382 51,60 55,90 1,51
EL 315 D2 01 112759 230 V, 3~ 50 560 59,80 64,60 2,95
EL 355 D2 01 112760 230 V, 3~ 50 920 55,20 59,40 3,20
EL 400 D2 01 119677 400 V, 3~ 50 1570 56,80 62,20 3,20
EL 400 D4 01 119377 230 V, 3~ 75 660 53,90 59,20 2,65
EL 450 D4 01 118570 230 V, 3~ 70 1000 58,40 63,00 4,42
EL 500 D4 01 117580 230 V, 3~ 70 1930 59,80 64,30 7,10
EL 560 D4 01 119347 400 V, 3~ 50 1065 55,50 61,20 2,80
EL 630 D4 01  117891 400 V, 3~ 50 2175 62,60 66,90 5,40
EL 710 D4 01 119356 400 V, 3~ 50 3740 63,00 67,30 7,70

EL...EC

ETAline EC mootoriga.

ETALINE EC mootoriga on kõige energiasäästlikum. Nii täis kui ka osalisel koormusel töötamise kasutegur on väga kõrge.

Tüüp ID  UN, V fN, Hz PN, W ηfa,% ηt,% Imax, A
EL 150L EC 01 124924 230 V, 1~ 50 180 38,40 43,10 0,87
EL 160L EC 01 124921 230 V, 1~ 50 178 42,00 46,20 0,86
EL 200L EC 01  124738 230 V, 1~ 50 171 48,30 50,50 0,82
EL 400 EC 01 119384 230 V, 1~ 50 1540 60,00 66,60 8,80
EL 450 EC 01 119337 230 V, 1~ 50 1700 65,70 71,60 9,90
EL 500 EC 01 119321 400 V, 3~ 50 1850 69,10 75,00 3,28
EL 560 EC 01 119351 400 V, 3~ 50 2450 63,30 68,80 4,37
EL 630 EC 01 119322 400 V, 3~ 50 2250 69,40 75,30 3,82
EL 710 EC 01 119359 400 V, 3~ 50 3100 69,70 75,30 5,67

EL...M

ETAline 3-kiiruselise mootoriga.

Type ID  UN, V fN, Hz PN, W ηfa,% ηt,% Imax, A
EL 125 E2M 01 124924 230 V, 1~ 50 52 20,50 22,30 0,24
EL 150 E2M 01 122229 230 V, 1~ 50 51 27,30 28,60 0,23
EL 150L E2M 01 122228 230 V, 1~ 50 129 28,60 31,50 0,60
EL 160 E2M 01 121746 230 V, 1~ 50 52 27,70 28,90 0,24
EL 160L E2M 01 122227 230 V, 1~ 50 130 30,20 33,10 0,60
EL 200 E2M 01 122239 230 V, 1~ 50 109 30,30 32,70 0,50
EL 200L E2M 01 121747 230 V, 1~ 50 130 34,40 35,60 0,59
EL 250 E2M 01 122238 230 V, 1~ 50 180 49,00 53,00 0,82